ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί το μοναδικό ελληνικό τεστ που μετρά τα μαθησιακά ελλείμματα των παιδιών, σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει για τον ελληνικό πληθυσμό όπως παρόμοια γνωστά τεστ που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό. Απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου μέχρι και δημοτικό, ηλικίες δηλαδή από 5 έως 9 ετών, μπορεί και μεγαλύτερης.

Το ψυχοπαιδαγωγικό, διαγνωστικό εργαλείο δίνει μια αναλυτική εικόνα του επιπέδου και του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε πέντε βασικούς τομείς της ανάπτυξης, όπως είναι η νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, η γραφο – φωνολογική ενημερότητα και η νευρο – ψυχολογική ωριμότητα.

Βασικός σκοπός της χρήσης του συγκεκριμένου τεστ είναι η αναλυτική αξιολόγηση του παιδιού ώστε να ανιχνευθούν οι δυσκολίες και να αντιμετωπισθούν. Διάγνωση ακόμη μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις δυσλεξίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχεδιάζεται το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να βοηθηθεί το παιδί και να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

athina-test-4882747f.jpgΗ σημασία της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με δυσλεξία είναι τεράστια. Η εξατομικευμένη παρέμβαση στο μαθητή με τις κατάλληλες διαφοροποιήσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να προληφθούν γνωστικά κενά, αλλά ακόμα και να δοθεί στο παιδί η κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζεται.

Επιστροφή στα Άρθρα