ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ

Η σχολική μελέτη αναφέρεται σε παιδιά του δημοτικού σχολείου με ή χωρίς δυσκολίες. Το συστηματικό σχολικό διάβασμα στοχεύει κυρίως στο να βοηθήσει τα παιδιά να αντεπεξέλθουν στα καθημερινά τους σχολικά μαθήματα αλλά και στην ομαλή ένταξη τους στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Με σωστή καθοδήγηση και έγκαιρη παρέμβαση από έναν ειδικό στο καθημερινό σχολικό διάβασμα, το παιδί προχωρά με τα παιδιά της ηλικίας του χωρίς να έχει κάποια αδυναμία ή ελλείψεις. Επίσης, ο ειδικός μπορεί να διδάξει στα παιδιά ειδικές τεχνικές μελέτης, έτσι ώστε το διάβασμα να γίνει μια πιο ευχάριστη δραστηριότητα. Η σχολική μελέτη μπορεί να βοηθήσει παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, τραυλισμό ή υπερκινιτικότητα κ.λ.π. Το σχολικό διάβασμα ΜΠΟΡΕΙ να βοηθήσει το παιδί σε καλύτερες αποδόσεις στο σχολείο, να τονίσει την αυτοπεποίθηση του, να το μάθει να εργάζεται σε ομάδες και να γίνει πιο κοινωνικό.
Ορισμένες φορές παρατηρείται υστέρηση σε δεξιότητες μελέτης όπως είναι ( ο ρυθμός ανάγνωσης, η απομνημόνευση, η οργάνωση πληροφοριών κ.λ.π.). Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται με τις κατάλληλες στρατηγικές, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να χειρίζονται το μαθησιακό υλικό και να ολοκληρώνουν τις σχολικές τους εργασίες, με αποτέλεσμα να βελτιώνουν τη μάθηση και την επίδοσή τους. Ειδικότερα αναφορικά με την εμπέδωση-απομνημόνευση, παρατίθενται οι παρακάτω τεχνικές:
⦁ Χρήση χρωμάτων
Υπογραμμίζουμε μ’ένα φωσφορούχο μαρκαδόρο τα σημαντικά σημεία ενός κειμένου. Χρησιμοποιούμε διαφορετικά χρώματα ανάλογα με το είδος της πληροφορίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπογραμμίσετε στην εκάστοτε ύλη με κίτρινο χρώμα τις ημερομηνίες, με πράσινο τα σημαντικά γεγονότα, με πορτοκαλί τους ορισμούς, με μπλε τα ονόματα. Η οπτική οργάνωση των πληροφοριών βοηθά κυρίως τους οπτικούς τύπους.

⦁ Σημειώματα
Δύσκολους μαθηματικούς τύπους, κανόνες, σημεία που δεν μπορούμε να θυμηθούμε μπορούμε να τα γράφουμε σε αυτοκόλλητα χαρτάκια και να τα κολλάμε σε διάφορα σημεία του σπιτιού ώστε να τα βλέπουμε συνεχώς.

⦁ Σχεδιαγράμματα
Κρατούμε σημειώσεις και κάνουμε σχεδιαγράμματα που θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια συνοπτική εικόνα της ύλης όπως:
-Σημειώσεις σε δύο στήλες: στην πρώτη οι ερωτήσεις ή οι γενικές κατηγορίες και στην δεύτερη οι λεπτομέρειες.
-Διαγράμματα οργάνωσης: σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες
-Πίνακες με ημερομηνίες, γεγονότα, πρόσωπα.

⦁ Λέξεις κλειδιά
Σε κάθε παράγραφο σημειώνουμε τις λέξεις κλειδιά, αυτές που πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε και αποτελούν τον νοηματικό οδηγό της παραγράφου. Μας βοηθά όταν αργότερα θα ανασύρουμε από την μνήμη μας τις συγκεκριμένες λέξεις να προσθέσουμε τις λεπτομέρειες.

⦁ Πλαγιότιτλος και ερωτήσεις σε κάθε παράγραφο
Δίνουμε έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο και θέτουμε ερωτήσεις για το περιεχόμενο τις οποίες τις απαντούμε διαβάζοντας το κείμενο. Οι ερωτήσεις αυτές βοηθούν τόσο στην κατανόηση όσο και στην απομνημόνευση των πληροφοριών.

⦁ Οπτικοποίηση
Δημιουργούμε εικόνες για τις πληροφορίες που παίρνουμε, το βλέπουμε σαν ένα μυθιστόρημα ή μια ταινία. Μπορούμε, όταν διαβάζουμε, ακόμα και κάτι επιστημονικό, να σχηματίζουμε στο μυαλό μας μία νοερή εικόνα ή ένα σενάριο των πληροφοριών που δέχομαστε.

⦁ Οπτικοακουστικό υλικό
Βλέπουμε ντοκιμαντέρ ή άλλο βοηθητικό υλικό σχετικά με την ύλη που προσπαθούμε να κατακτήσουμε. Θα είναι πιο ευχάριστη αλλά και πιο εύκολη η εμπέδωσή της.
.
⦁ Επικοινωνία
Συζητάμε αυτά που έχουμε διαβάσει με τους φίλους μας. Συζητώντας για κάτι, το ξεχνάμε πολύ πιο δύσκολα καθώς δημιουργούνται περισσότερες εντυπώσεις γύρω απ’ αυτό, ενώ δείχνει και μια άνεση που συνδέεται με την κατάκτηση της γνώσης.

⦁ Σημειώματα
Δύσκολους μαθηματικούς τύπους, κανόνες, σημεία που δεν μπορούμε να θυμηθούμε μπορούμε να τα γράφουμε σε αυτοκόλλητα χαρτάκια και να τα κολλάμε σε διάφορα σημεία του σπιτιού ώστε να τα βλέπουμε συνεχώς.

⦁ Σχεδιαγράμματα
Κρατούμε σημειώσεις και κάνουμε σχεδιαγράμματα που θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια συνοπτική εικόνα της ύλης όπως:
-Σημειώσεις σε δύο στήλες: στην πρώτη οι ερωτήσεις ή οι γενικές κατηγορίες και στην δεύτερη οι λεπτομέρειες.
-Διαγράμματα οργάνωσης: σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες
-Πίνακες με ημερομηνίες, γεγονότα, πρόσωπα.

⦁ Λέξεις κλειδιά
Σε κάθε παράγραφο σημειώνουμε τις λέξεις κλειδιά, αυτές που πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε και αποτελούν τον νοηματικό οδηγό της παραγράφου. Μας βοηθά όταν αργότερα θα ανασύρουμε από την μνήμη μας τις συγκεκριμένες λέξεις να προσθέσουμε τις λεπτομέρειες.

⦁ Πλαγιότιτλος και ερωτήσεις σε κάθε παράγραφο
Δίνουμε έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο και θέτουμε ερωτήσεις για το περιεχόμενο τις οποίες τις απαντούμε διαβάζοντας το κείμενο. Οι ερωτήσεις αυτές βοηθούν τόσο στην κατανόηση όσο και στην απομνημόνευση των πληροφοριών.

⦁ Οπτικοποίηση
Δημιουργούμε εικόνες για τις πληροφορίες που παίρνουμε, το βλέπουμε σαν ένα μυθιστόρημα ή μια ταινία. Μπορούμε, όταν διαβάζουμε, ακόμα και κάτι επιστημονικό, να σχηματίζουμε στο μυαλό μας μία νοερή εικόνα ή ένα σενάριο των πληροφοριών που δέχομαστε.

⦁ Οπτικοακουστικό υλικό
Βλέπουμε ντοκιμαντέρ ή άλλο βοηθητικό υλικό σχετικά με την ύλη που προσπαθούμε να κατακτήσουμε. Θα είναι πιο ευχάριστη αλλά και πιο εύκολη η εμπέδωσή της.
.
⦁ Επικοινωνία
Συζητάμε αυτά που έχουμε διαβάσει με τους φίλους μας. Συζητώντας για κάτι, το ξεχνάμε πολύ πιο δύσκολα καθώς δημιουργούνται περισσότερες εντυπώσεις γύρω απ’ αυτό, ενώ δείχνει και μια άνεση που συνδέεται με την κατάκτηση της γνώσης.

Leave a Reply