Σχολική Ετοιμότητα

Η φοίτηση του παιδιού στην Α’ τάξη δημοτικού αποτελεί σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη του. Η αρχική πορεία του στο σχολείο επηρεάζει τη μετέπειτα στάση του γι΄αυτό και γενικότερα τη σχολική εργασία.  Είναι σημαντικό λοιπόν, ο νέος μαθητής να εισέλθει οπλισμένος με όλες τις δεξιότητες  που θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις νέες  σχολικές απαιτήσεις και θα καλλιεργήσουν μια θετική εικόνα για τον εαυτό του. Η σχολική ετοιμότητα  προϋποθέτει σωματική ανάπτυξη (εγκέφαλος, κινητικότητα, ομιλία) , συναισθηματική και πνευματική (νοημοσύνη, γνωστική ανάπτυξη, μνήμη). Όλα αυτά συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του παιδιού ως προς τις διαδικασίες μάθησης. Η μάθηση πρέπει να δίνεται στο παιδί τη σωστή χρονική στιγμή, όταν είναι έτοιμος να τη δεχθεί.

Πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με  πιο πρόσφατες έρευνες, ο όρος σχολική ετοιμότητα συνδέεται και με την ετοιμότητα τόσο των σχολείων όσο και των οικογενειών των παιδιών. Οι πρώιμες εμπειρίες των παιδιών επηρεάζουν τη σχολική ετοιμότητα, εδώ τονίζεται ο ρόλος της οικογένειας. Το σχολείο από την πλευρά του οφείλει να δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης προσαρμοσμένες στο μαθητή. Όσο πιο καλά οργανωμένη είναι η διδασκαλία τόσο πιο επιτυχημένη είναι.

Τα παιδιά που δεν έχουν καλλιεργήσει την ετοιμότητα αυτή,  κουράζονται πολύ εύκολα κατά το σχολικό πρόγραμμα, απομακρύνονται πιο εύκολα από το σχολικό περιβάλλον και καταβάλλουν μικρότερες προσπάθειες στις σχολικές εργασίες με αποτέλεσμα να χάνουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους. Αντιθέτως, οι έτοιμοι μαθητές αντιμετωπίζουν το σχολείο και τις εργασίες τους ως μια ευχάριστη ασχολία , μεγαλώνει η αυτοπεποίθησή τους καθώς λαμβάνουν επαίνους από τους εκπαιδευτικούς και μπορούν καλύτερα να ανταπεξέλθουν στις σχολικές απαιτήσεις αλλά και τη σχολική κοινωνία. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας γίνεται έλεγχος της αδρής και λεπτής κινητικότητας, της πλευρίωσης, των γραφοκινητικών δεξιοτήτων, της κατάκτησης των προμαθηματικών εννοιών, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης του παιδιού.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μας δείξει ότι το παιδί δεν είναι έτοιμο να φοιτήσει στην Α’ Δημοτικού, θα πρέπει να γίνει στοχευμένη παρέμβαση από ειδικό ή ειδικούς για να βοηθήσουν το παιδί να κατακτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και να στηρίξουν το ίδιο και την οικογένειά του. Τέλος,  υπάρχουν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες  προτείνεται η επαναφοίτηση στο νήπιο .

Επιστροφή στα Άρθρα