Λογοθεραπεία σε Ενήλικες

Οι ενήλικες μπορεί να εμφανίσουν δυσκολίες ομιλίας και λόγου για διαφορετικούς λόγους. Εγκεφαλικά επεισόδια, τροχαία ατυχήματα ή κάποιο ατύχημα στο οποίο προκλήθηκε κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εκφυλιστικές νόσοι αλλά και καρκίνοι είναι μερικές από τις αιτίες που μπορεί κάποιος ενήλικας να εμφανίσει δυσκολίες ομιλίας και λόγου.  

ΕΓΚΕΓΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Τι είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο;

Το εγκεφαλικό επεισόδιο εκδηλώνεται όταν μία φραγμένη αρτηρία ή μία αρτηρία που έχει υποστεί ρήξη διακόπτει τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Αυτή η διακοπή της ροής του αίματος στερεί από τον εγκέφαλο το οξυγόνο που απαιτεί και προκαλεί το θάνατο των προσβεβλημένων κυττάρων του εγκεφάλου. Όταν τα κύτταρα του εγκεφάλου πεθαίνουν, η λειτουργία των τμημάτων του σώματος που αυτά ελέγχουν απομειώνεται ή χάνεται. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει παράλυση ή μυϊκή αδυναμία, απώλεια αίσθησης, προβλήματα ομιλίας και γλώσσας, προβλήματα μνήμης και συλλογισμού, δυσκολίες στην κατάποση, προβλήματα όρασης και οπτικής αντίληψης, κώμα, ακόμα και θάνατο.

Τι προκαλεί το εγκεφαλικό επεισόδιο;

Το εγκεφαλικό μπορεί να προκληθεί είτε από απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο (από θρόμβους που είτε έχουν σχηματιστεί στον εγκέφαλο ή σχηματίστηκαν αλλού και μετανάστευσαν στον εγκέφαλο) ή από αιμορραγία μέσα ή γύρω από τον εγκέφαλο (από ρήξη αρτηριών λόγω αδύναμων σημείων στο τοίχωμα της αρτηρίας ή λόγω της υψηλής πίεσης του αίματος).

Ποια είναι τα σημάδια / συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου;

Κοινά προειδοποιητικά σημάδια του εγκεφαλικού επεισοδίου περιλαμβάνουν:

 • ξαφνικό μούδιασμα ή αδυναμία του προσώπου, του βραχίονα ή/και του κάτω άκρου,
 • ξαφνική σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία ή δυσκολία στην κατανόηση του λόγου,
 • ξαφνική δυσκολία στην όραση από το ένα ή και τα δύο μάτια,
 • ξαφνικό πρόβλημα βάδισης, ζάλη, απώλεια ισορροπίας ή απώλεια συντονισμού,
 • ξαφνικός έντονος πονοκέφαλος χωρίς γνωστή αιτία.

Τι είναι το Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και ποιος είναι ο ρόλος του λογοθεραπευτή;

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια οξεία νευρολογική δυσλειτουργία αγγειακής αιτιολογίας και συμβαίνει όταν η ροή του αίματος στο εγκέφαλο ελαττώνεται ή διακόπτεται απότομα. Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο(ΑΕΕ) χωριζεται σε 2 κατηγορίες: στο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή εγκεφαλική αιμορραγία και το ισχαιμικό. Το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει λόγω αιμορραγίας ενώ το ισχαιμικό οφείλεται σε απόφραξη ενός αγγείου.Ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα επικοινωνίας όπως διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και κατάποσης. Μια από τις συνηθέστερες διαταραχές λόγου  που μπορεί να παρουσιαστεί μετά από ένα ΑΕΕ είναι η αφασία. Η αφασία οφείλεται σε βλάβη που παρουσιάζεται σε περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να επηρεάσει το εκφραστικό επίπεδο στο προφορικό και γραπτό λόγο (Broca), την αντιληπτική ικανότητα του ασθενή (Wernicke) ή συνδυασμός των δυο πιο πάνω (σφαιρική αφασία).

Ποιος είναι ο ρόλος του λογοπαθολόγου – λογοθεραπευτή;

Συνήθως μέσα στις πρώτες μέρες μετά  το εγκεφαλικό επεισόδιο πρέπει ο ασθενής να επισκέπτεται τον λογοπαθολόγο – λογοθεραπευτή, ο οποίος εκτός από την βοήθεια που θα δώσει για την αποκατάσταση του λόγου και της ομιλίας, θα προσφέρει ελπίδες αποκατάστασης και οδηγίες στην οικογένεια του. Συχνά η διαμεσολάβηση και οι πληροφορίες του λογοπαθολόγου είναι πολύ σημαντικές για το ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί τον ασθενή. Παράλληλα ο λογοπαθολόγος είναι αναγκαίο να καθοδηγείται από τους θεράποντες ιατρούς νευρολόγους ή άλλους ειδικούς προκειμένου το πρόγραμμα αποκατάστασης που θα σχεδιασθεί να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στις ανάγκες του ασθενούς.

Για να καθοριστούν τα σταδία της θεραπείας πρέπει πρώτα να εξακριβωθούν οι προβληματικές περιοχές. Αμέσως μετά, ορίζονται οι στόχοι και διασπώνται σε τμηματικές δραστηριότητες ούτως ώστε να εξακριβωθεί η δυνατότητα του ασθενούς σε κάθε δραστηριότητα και να σχεδιαστεί έτσι με τη συνεργασία του ιδίου και των οικείων του η καταλληλότερη παρέμβαση.

Προτού αρχίσει η οποιαδήποτε θεραπεία ο λογοθεραπευτής πρέπει να εντοπίσει τα αποτελέσματα της βλάβης που αποτελούν τα εσωτερικά εμπόδια και που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του λόγου. Παράλληλα έχει να αντιμετωπίσει το περιβάλλον και τη στάση των άλλων απέναντι του ατόμου που παρουσιάζει το πρόβλημα, παράγοντες που συνιστούν τα λεγόμενα εξωτερικά εμπόδια.

Η θεραπεία

Μετά τον εντοπισμό των εμποδίων, ξεκινά η διαδικασία αποκατάστασης που επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη των μετά-βλάβης δεξιοτεχνιών, με τη χρήση αντισταθμιστικών τεχνικών κατά την θεραπεία και με την αλλαγή δεξιοτεχνιών έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία. Ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να αναπτύξει αντισταθμιστικές στρατηγικές που να είναι αποτελεσματικές στον συγκεκριμένο ασθενή ώστε η επικοινωνία να μην επιτυγχάνεται μόνο στα πλαίσια της θεραπείας αλλά και στο φυσικό καθημερινό του περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και διαφορετικός πρέπει να είναι και ο τρόπος αντιμετώπισης του. Η θεραπεία χτίζεται με βάση τα ‘θέλω‘ του ασθενή και της οικογένειας του. 

Πότε παραπέμπουμε για λογοθεραπευτική εκτίμηση;

Εάν ένα άτομο που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο παρουσιάζει μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες δυσκολίες θα πρέπει να παραπεμφθεί για λογοθεραπευτική αξιολόγηση:

-Ακατάληπτη ομιλία.

-Μη ρέουσα ομιλία , επηρεασμένη ποιότητα φώνησης , χαμηλή ένταση φωνής.

Αδυναμία στους μύες της στοματικής κοιλότητας (π.χ. γλώσσα, χείλη).

-Δυσκολίες κατάποσης υγρής ή στερεάς τροφής (δυσφαγία).

-Προβλήματα αντίληψης, μνήμης, προσοχής, προσανατολισμού.

-Σημασιολογικές ή συντακτικές δυσκολίες λόγου.

-Δυσκολία εύρεσης λέξεων (ανομία).

-Παρουσία  «κενού» λόγου – απουσία ρημάτων, ουσιαστικών, αντωνυμιών, άρθρων κατά την σύνταξη λόγου.

-Παρουσία «τηλεγραφικής» ομιλίας- κοφτές προτάσεις.

-Δυσκολία συμμετοχής σε συζήτηση.

-Δυσκολία αντίληψης και εκτέλεσης απλών και σύνθετων εντολών.

-Απουσία κριτικής σκέψης και δυσκολία επίλυσης προβλημάτων.

ΑΦΑΣΙΑ

Τι είναι η αφασία;

Η αφασία είναι μία επικοινωνιακή διαταραχή που προκύπτει από βλάβη των τμημάτων του εγκεφάλου όπου εδράζεται η γλώσσα (συνήθως στο αριστερό μισό του εγκεφάλου). Τα άτομα που βιώνουν βλάβη στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου μπορεί να παρουσιάζουν πρόσθετες δυσκολίες πέρα από τα προβλήματα της ομιλίας και της γλώσσας. Η αφασία μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην ομιλία, την ακοή, την ανάγνωση και τη γραφή, αλλά, δεν επηρεάζει την ευφυΐα. Τα άτομα με αφασία μπορεί να έχουν και άλλα προβλήματα, όπως η δυσαρθρία, η απραξία, ή προβλήματα κατάποσης.

Τι προκαλεί την αφασία;

Η αφασία συνήθως προκαλείται από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, οποιαδήποτε ασθένεια ή βλάβη στα τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν τη γλώσσα μπορεί να προκαλέσει αφασία. Στις αιτίες περιλαμβάνονται οι όγκοι του εγκεφάλου, η τραυματική βλάβη του εγκεφάλου και οι εξελικτικές νευρολογικές διαταραχές.

Ποια είναι ορισμένα από τα σημάδια ή τα συμπτώματα της αφασίας;

Τα συμπτώματα και η σοβαρότητα της αφασίας ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση και την έκταση της βλάβης του εγκεφάλου. Τα άτομα με βλάβη στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου μπορεί να έχουν ”ασταθή” ομιλία ή να στερούνται ευφράδειας. Ωστόσο, συνήθως καταλαβαίνουν αρκετά καλά τι λένε οι άλλοι. Εκείνοι με βλάβη στις οπίσθιες περιοχές του εγκεφάλου, συχνά διατηρούν την ευφράδεια του λόγου – που σημαίνει ότι η ταχύτητα και ο ρυθμός της ομιλίας τους ακούγονται φυσιολογικά. Ωστόσο, η ομιλία τους μπορεί να περιέχει λάθος λέξεις ή νεολογισμούς. Επίσης, συνήθως έχουν δυσκολία στο να κατανοήσουν τι λένε οι άλλοι.

Επιπλέον, όλα τα άτομα με αφασία, μπορεί επίσης να εμφανίζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προβλήματα:

Δυσκολία στο να παράγουν λόγο:

 • Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρουν τις λέξεις που θέλουν να πουν
 • Αντικαθιστούν την επιθυμητή λέξη με μια άλλη λέξη που μπορεί να σχετίζεται με τη λέξη στόχο (π.χ., “κοτόπουλο” αντί για “ψάρι”) ή να είναι άσχετη (π.χ., “ραδιόφωνο” αντί για “μπάλα”)
 • Μεταθέτουν ήχους μέσα στις λέξεις (π.χ., ”πιατήριο πλύντων” αντί για “πλυντήριο πιάτων”)
 • Χρησιμοποιούν νεολογισμούς (π.χ., “καραμπί” αντί για “μπιφτέκι”)
 • Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να συνδυάσουν λέξεις για να σχηματίσουν προτάσεις
 • Συνδέουν ψευδολέξεις και πραγματικές λέξεις με ευφράδεια, αλλά χωρίς να βγάζουν νόημα

Δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας:

 • Παρερμηνεύουν τι λένε οι άλλοι, ειδικά όταν μιλούν γρήγορα (π.χ., ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές ειδήσεις) ή σε μακροσκελείς προτάσεις
 • Δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ομιλία σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε ομαδικές καταστάσεις
 • Παρερμηνεύουν τα αστεία και αντιλαμβάνονται τη μεταφορική ομιλία ως κυριολεκτική (π.χ., “βρέχει καρεκλοπόδαρα”)

Δυσκολία στην ανάγνωση και τη γραφή:

 • Δυσκολία στην ανάγνωση εντύπων, φυλλαδίων, βιβλίων και άλλου γραπτού υλικού
 • Προβλήματα ορθογραφίας και συναρμολόγησης λέξεων για τη δημιουργία γραπτών προτάσεων
 • Δυσκολία στην κατανόηση αριθμητικών εννοιών (π.χ., αναγγελία της ώρας, μέτρημα χρημάτων, πρόσθεση / αφαίρεση)

ΑΠΡΑΞΙΑ

Τι είναι η λεκτική απραξία;

Η λεκτική απραξία είναι κινητική διαταραχή της ομιλίας. Τα μηνύματα από τον εγκέφαλο προς το στόμα είναι διαταραγμένα και το άτομο αντιμετωπίζει δυσκολία στο να κουνήσει τα χείλη ή τη γλώσσα του προς τη  σωστή κατεύθυνση για να εκφωνήσει σωστά τους ήχους, παρόλο που οι μύες δεν είναι αδύναμοι. Η σοβαρότητα της απραξίας εξαρτάται από τη φύση της βλάβης του εγκεφάλου. Η απραξία μπορεί να υφίσταται σε συνδυασμό με τη δυσαρθρία (μυϊκή αδυναμία που επηρεάζει την παραγωγή της ομιλίας) ή την αφασία (γλωσσικές δυσκολίες που σχετίζονται με νευρολογικές βλάβες).

Ποια είναι ορισμένα από τα σημάδια ή τα συμπτώματα της λεκτικής απραξίας;

Τα άτομα με λεκτική απραξία γνωρίζουν ποιες λέξεις θέλουν να πουν, αλλά ο εγκέφαλός τους αντιμετωπίζει δυσκολίες στον συντονισμό των κινήσεων των μυών που είναι απαραίτητες για να προφέρουν όλους τους ήχους που βρίσκονται στις λέξεις. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να πούνε κάτι εντελώς διαφορετικό ή να κατασκευάσουν λέξεις (π.χ., “παπέλο” αντί για “καπέλο”). Το άτομο μπορεί να αναγνωρίσει το σφάλμα και να προσπαθήσει ξανά – μερικές φορές λέγοντας το σωστό και άλλες φορές λέγοντας κάτι εξ ολοκλήρου διαφορετικό. Αυτή η κατάσταση μπορεί να γίνει αρκετά εκνευριστική για το άτομο.

Τα άτομα με απραξία μπορεί να επιδείξουν:

 • δυσκολία στο να μιμούνται και να παράγουν ήχους, η οποία χαρακτηρίζεται από σφάλματα της ομιλίας όπως, η παραμόρφωση του ήχου, οι αντικαταστάσεις ή/και οι παραλείψεις
 • απρόβλεπτα σφάλματα ομιλίας
 • ψηλάφισμα της γλώσσας και των χειλιών για την παραγωγή συγκεκριμένων ήχων και λέξεων
 • αργό ρυθμό ομιλίας
 • διαταραχή του ρυθμού και της προσωδίας (τονισμού) του λόγου
 • καλύτερη αυτόματη ομιλία (π.χ. χαιρετισμοί) παρά αυθόρμητη ομιλία
 • πλήρης αδυναμία παραγωγής ήχου σε σοβαρές περιπτώσεις

Τι προκαλεί τη λεκτική απραξία;

Η λεκτική απραξία προκαλείται από βλάβη στα τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν τη συντονισμένη κίνηση των μυών. Μια κοινή αιτία της επίκτητης απραξίας είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο. Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν την τραυματική βλάβη του εγκεφάλου, την άνοια, τους όγκους του εγκεφάλου και τις προοδευτικές νευρολογικές διαταραχές.

ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ

Τι είναι η δυσαρθρία;

Η δυσαρθρία είναι κινητική διαταραχή της ομιλίας. Προκύπτει από μειωμένη κίνηση των μυών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ομιλίας, συμπεριλαμβανομένων των χειλιών, της γλώσσας, των φωνητικών χορδών ή/και του διαφράγματος. Ο τύπος και η σοβαρότητα της δυσαρθρίας εξαρτάται από το ποια περιοχή του νευρικού συστήματος έχει επηρεαστεί.

Ποια είναι ορισμένα από τα σημάδια ή τα συμπτώματα της δυσαρθρίας;

Ένα άτομο με δυσαρθρία μπορεί να επιδείξει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στην ομιλία:

 • “Μπερδεμένη”, “ασταθής” ομιλία ή ”μουρμουρητό” που μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί
 • Αργός ρυθμός ομιλίας
 • Ταχύς ρυθμός ομιλίας με χαρακτηριστικό “μουρμουρητό”
 • Περιορισμένη κίνηση της λώσσας, των χειλιών και της γνάθου
 • Ανώμαλος τόνος και ρυθμός κατά την ομιλία
 • Αλλαγές στην ποιότητα φωνής, όπως η βραχνή ή λαχανιασμένη φωνή, ή ομιλία που ακούγεται “ένρινη” ή σαν να είναι “βουλωμένη” η μύτη

Τι προκαλεί τη δυσαρθρία;

Η δυσαρθρία προκαλείται από βλάβη στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά τη γέννηση, όπως στην εγκεφαλική παράλυση ή μυϊκή δυστροφία, ή μπορεί να συμβεί αργότερα στη ζωή και να οφείλεται σε μία από τις πολλές διαφορετικές διαταραχές που αφορούν το νευρικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων

 • εγκεφαλικό,
 • εγκεφαλική βλάβη,
 • όγκοι,
 • νόσου του Parkinson,
 • νόσος του Lou Gehrig / αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS),
 • νόσος του Huntington.

ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ

Τι είναι ο τραυλισμός;

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της ροής της ομιλίας. Σε ενήλικες, ο τραυλισμός χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες. Ο χρόνιος τραυλισμός που ξεκινάει από την παιδική ηλικία, ο νευρογενής τραυλισμός ο οποίος οφείλεται σε νευρολογική ασθένεια ή βλάβη και ο ψυχογενής τραυλισμός ο οποίος οφείλεται στο άγχος.

Βασικές συμπεριφορές:

 • Επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή και λέξεων (α α άνοιξε την πόρτα).
 • Μπλοκαρίσματα (π…ίθηκος)
 • Επιμηκύνσεις (σσσσσημαία).

Δευτερεύουσες συμπεριφορές:

 • Κλείσιμο ματιών ή άλλες εκφράσεις προσώπου
 • Βγάλσιμο της γλώσσας
 • Πίεση των χειλιών μεταξύ τους
 • Κινήσεις του κορμού ή των άκρων (χτύπημα χεριού)

ΑΝΟΙΑ

Τι είναι η άνοια;

Η άνοια είναι μια ομάδα συμπτωμάτων που σχετίζονται με την απώλεια μνήμης και τη γενική γνωστική εξασθένηση. Οι περισσότεροι τύποι άνοιας συνεχίζουν να επιδεινώνονται και είναι συνήθως μη αναστρέψιμοι. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή και καλά μελετημένη αιτία άνοιας, που επηρεάζει έως και το 70% από αυτούς που διαγνώστηκαν με άνοια. Οι άνθρωποι με άνοια συχνά χρειάζονται βοήθεια για να φροντίσουν τους εαυτούς τους. Μπορεί να έχουν δυσκολία στην επικοινωνία με τους άλλους. Καθημερινές δραστηριότητες, όπως η περιποίηση, η προετοιμασία των γευμάτων και η οδήγηση, μπορεί να γίνουν δύσκολες.

Ποια είναι ορισμένα από τα σημάδια ή τα συμπτώματα της άνοιας;

Τα συμπτώματα της άνοιας μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη διάγνωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άτομα με άνοια έχουν μια σταδιακή απώλεια της μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργιών. Καθώς η νόσος επιδεινώνεται, τα άτομα μπορεί να εμφανίσουν τα εξής:

 • σύγχυση,
 • δυσκολίες στην εργασία,
 • να χάνονται σε οικείες περιοχές,
 • προβλήματα χειρισμού προσωπικών υποθέσεων (π.χ. οικονομικά, καθαριότητα, περιποίηση),
 • αλλαγές της προσωπικότητας,
 • κατάθλιψη (καθώς το άτομο αναγνωρίζει τις ανεπάρκειές του),
 • σημαντική απώλεια μνήμης,
 • δυσκολία εκτέλεσης απλών οδηγιών,
 • φθίνουσες επικοινωνιακές δεξιότητες,
 • δυσκολία κατάποσης,
 • κατά τα τελικά στάδια, παρουσιάζουν ανικανότητα σίτισης, ανεξάρτητης βάδισης ή κατανοητής ομιλίας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ

Τι είναι ο καρκίνος του λάρυγγα;

Ο καρκίνος του λάρυγγα παρουσιάζεται όταν καρκινικά (κακοήθη) κύτταρα σχηματίζονται στους ιστούς του λάρυγγα ή των φωνητικών χορδών. Ο λάρυγγας περιέχει τις φωνητικές χορδές. Οι φωνητικές χορδές δονούνται και παράγουν τον ήχο, όταν ο αέρας κατευθύνεται κόντρα σε αυτές. Η φωνή ενός ατόμου ακούγεται όταν αυτός ο ήχος αντηχεί μέσα από το λαιμό, το στόμα και τη μύτη.

Ποια είναι ορισμένα από τα σημάδια ή τα συμπτώματα του καρκίνου του λάρυγγα;

Ένα άτομο με καρκίνο του λάρυγγα μπορεί να παρατηρήσει:

 • βραχνάδα ή αλλαγή στη φωνή του
 • δυσκολία στην κατάποση
 • έναν κόμπο στο λαιμό
 • βήχα ή λοίμωξη στο στήθος
 • δυσκολία στην αναπνοή
 • κακή αναπνοή (halitosis)
 • απώλεια βάρους
 • παρατεταμένη ωταλγία

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Τι είναι ο καρκίνος του στόματος;

Ο καρκίνος του στόματος είναι ένας κακοήθης όγκος που επηρεάζει οποιοδήποτε τμήμα της στοματικής κοιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των χειλιών, της άνω ή κάτω γνάθου, της γλώσσας, των ούλων, των μάγουλων και του λαιμού.

Ποια είναι ορισμένα από τα σημάδια ή τα συμπτώματα του καρκίνου του στόματος;

Μερικά σημάδια του καρκίνου του στόματος μπορεί να είναι:

 • ένα κόκκινο ή άσπρο μπάλωμα ή μάζα οπουδήποτε στο στόμα για περισσότερο από ένα μήνα
 • μια πληγή στο στόμα που αιμορραγεί εύκολα ή δεν θεραπεύεται
 • προβλήματα μάσησης, κατάποσης ή κίνησης της γλώσσας και της γνάθου (αυτά είναι μετέπειτα συμπτώματα)

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του καρκίνου του στόματος στην ομιλία και την κατάποση;

Οι επιδράσεις του καρκίνου στην ομιλία και την κατάποση εξαρτώνται από τη θέση και το μέγεθος του όγκου. Για παράδειγμα, μια πληγή ή μια μάζα στα χείλη μπορεί να περιορίσει την κίνησή τους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασαφή παραγωγή των ήχων της ομιλίας που γίνονται με τα χείλη, όπως το /π/, /μπ / και /μ/. Η περιορισμένη κίνηση των χειλιών μπορεί επίσης να μειώσει την ικανότητα ενός ατόμου να κρατήσει το φαγητό στο στόμα του όταν τρώει. Ο καρκίνος της γλώσσας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε κάποιους ήχους, όπως το /λ/ και το /ρ/. Μπορεί επίσης να περιορίσει την αναμόχλευση της τροφής μέσα στο στόμα ή το σπρώξιμό της προς το λαιμό κατά την κατάποση. Ένας όγκος στην οροφή του στόματος (μαλακή υπερώα) ή στο λαιμό μπορεί να αλλάξει τη ρινική ποιότητα της φωνής.

Τα αποτελέσματα μετά από μία επέμβαση εξαρτώνται από τη θέση και το μέγεθος του καρκινικού όγκου. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η ποσότητα του ιστού που έχει αφαιρεθεί κατά τη χειρουργική επέμβαση, η συχνότητα της θεραπείας ομιλίας /κατάποσης και το κίνητρο του ασθενούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επανορθωτική πλαστική χειρουργική επέμβαση ή η χρήση προσθετικών συσκευών μπορεί να αποκαταστήσει τη στοματική λειτουργία σε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα.

ΦΩΝΉ

ΟΖΙΔΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ

Τι είναι τα οζίδια των φωνητικών χορδών και οι πολύποδες;

Τα οζίδια των φωνητικών χορδών είναι καλοήθεις (μη καρκινικοί) όγκοι και στις δύο φωνητικές χορδές, οι οποίοι προκαλούνται από την κατάχρηση των φωνητικών χορδών. Με τον καιρό, η επαναλαμβανόμενη κατάχρηση των φωνητικών χορδών οδηγεί σε μαλακές, πρησμένες κηλίδες σε κάθε φωνητική χορδή. Αυτές οι κηλίδες εξελίσσονται σε πιο σκληρούς όγκους που μοιάζουν με κάλους και ονομάζονται οζίδια. Τα οζίδια θα μεγαλώσουν και θα σκληρήνουν όσο συνεχίζεται η φωνητική κατάχρηση.

ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ

Οι πολύποδες μπορούν να εμφανιστούν με διάφορες μορφές. Μερικές φορές προκαλούνται από τη φωνητικά κατάχρηση. Οι πολύποδες εμφανίζονται είτε στη μία ή και στις δύο φωνητικές χορδές. Εμφανίζονται ως πρήξιμο ή εξόγκωμα (όπως ένα οζίδιο), ως όγκος που μοιάζει με μίσχο ή φουσκάλα. Οι περισσότεροι πολύποδες είναι μεγαλύτεροι από τα οζίδια και μπορεί να αποκαλούνται με άλλα ονόματα, όπως πολυποειδής εκφύλιση ή οίδημα του Reinke. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αντιληπτή η διαφορά μεταξύ των οζιδίων και των πολυπόδων είναι να φανταστούμε ένα οζίδιο ως κάλο και έναν πολύποδα ως φουσκάλα.

Ποια είναι τα σημάδια και τα συμπτώματα των οζιδίων των φωνητικών χορδών ή των πολυπόδων;

Τα οζίδια και οι πολύποδες προκαλούν παρόμοια συμπτώματα:

 • βραχνάδα
 • ακούσιο ψιθύρισμα
 • “άγρια” φωνή
 • “τραχιά” φωνή
 • τραχύτητα
 • διαπεραστικός πόνος από αυτί σε αυτί
 • αίσθηση”εξογκώματος στο λαιμό”
 • πονόλαιμος
 • μειωμένο εύρος τόνου φωνής
 • φωνητική και σωματική κόπωση

ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ

Τι είναι η παράλυση των φωνητικών χορδών;

Όλοι έχουν δύο φωνητικές χορδές στο λάρυγγά τους (φωνητικό κουτί). Οι φωνητικές χορδές δονούνται κατά τη διάρκεια της ομιλίας για να παράγουν φωνή. Αν η μία ή και οι δύο φωνητικές χορδές δεν είναι σε θέση να κινηθούν, τότε, το άτομο θα βιώσει φωνητικά προβλήματα και ενδεχομένως προβλήματα αναπνοής και κατάποσης. Αυτή είναι η παράλυση των φωνητικών χορδών.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι παράλυσης των φωνητικών χορδών. Η αμφίπλευρη παράλυση των φωνητικών χορδών χαρακτηρίζεται από την ακινητοποίηση των φωνητικών χορδών μεταξύ της ανοικτής και κλειστής θέσης (παράμεση θέση) και την αδυναμία της μετάπτωσής τους προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτή η κατάσταση συχνά απαιτεί τραχειοτομή (άνοιγμα που γίνεται στο λαιμό για να παρέχει έναν αεραγωγό) για την προστασία του αεραγωγού όταν το άτομο τρώει.

Μονόπλευρη παράλυση φωνητικών χορδών είναι όταν μόνο η μία πλευρά έχει παραλύσει στην παράμεση θέση ή έχει μια πολύ περιορισμένη κινητικότητα. Είναι πιο συχνή από ό, τι η αμφίπλευρη παράλυση. Η παράλυτη φωνητική χορδή δεν δονείται όπως η άλλη χορδή, αλλά δονείται αφύσικα ή δεν δονείται καθόλου. Το άτομο μπορεί εύκολα να ξεμείνει από αέρα και δεν είναι σε θέση να μιλήσει με σαφήνεια ή δυνατά.

Ποια είναι τα σημάδια και τα συμπτώματα της παράλυσης των φωνητικών χορδών;

Η σοβαρότητα των προβλημάτων της φωνής και της κατάποσης εξαρτάται από το που εντοπίζεται η βλάβη των νεύρων. Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • βραχνάδα
  • λαχανιασμένη φωνή
  • ανικανότητα δυνατής ομιλίας
  • περιορισμένος τόνος και παραλλαγές της έντασης
  • εκφώνηση που διαρκεί μόνο για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα (περίπου 1 δευτερόλεπτο)
  • πνιγμός ή βήχας κατά το φαγητό
  • πιθανή πνευμονία που οφείλεται σε τρόφιμα και υγρά που αναρροφόνται στους πνεύμονες (οι φωνητικές χορδές δεν κλείνουν επαρκώς για να προστατέψουν τον αεραγωγό κατά την κατάποση)

ΠηγήAmerican Speech-Language-Hearing Association ASHA

      Λογοθεραπεύτρια, Δελήγιαννη Φωτεινή

Επιστροφή στα Άρθρα