Δυσαριθμησία

Η δυσαριθμησία έγκειται στις μαθησιακές δυσκολίες, όπου μαθησιακές δυσκολίες ορίζονται οι δυσκολίες των μαθητών στην ανάγνωση, τη γραφή και στις μαθηματικές πράξεις. Η σημαντικότητα της αριθμητικής ικανότητας είναι μεγάλη και αφορά δραστηριότητες που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Ακόμη, οι υψηλές μαθηματικές δεξιότητες δείχνουν να σχετίζονται με καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες ( Parsons and Bynner, 2006, Dowker,2005, Peters et al. 2019) καθώς και με καλύτερες συνθήκες υγείας (Lag,Bauger, Lindeberg and Friborg, 2014,Rolison, Morsanyi and Peters, 2020).

Όταν οι μαθηματικές αδυναμίες δεν οφείλονται σε προβλήματα νοητικής υστέρησης , εκπαιδευτική παραμέληση ή οικογενειακή, τότε μπορούμε να  μιλήσουμε για περιπτώσεις Δυσαριθμησίας. Οι μαθητές με Δυσαριθμησία δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα μαθηματικά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη δυσκολιών και σε άλλες μαθησιακές δεξιότητες.

Ενδείξεις Δυσαριθμησίας :

 • Δυσκολία στη χωροχρονική οργάνωση
 • Δυσκολία στη διάκριση συμβόλων (+,×)
 • Μνημονικά προβλήματα είτε βραχύχρονης είτε μακρόχρονης μνήμης
 • Αδυναμία στην αφηρημένη σκέψη
 • Αδυναμία στη συλλογιστική ικανότητα
 • Δυσκολία στη γραφή αριθμών είτε κατά την αντιγραφή τους είτε όταν ακούν αριθμούς και καλούνται να τους γράψουν
 • Δυσκολία στην κατανόηση αριθμητικών εννοιών (δανείζομαι, κρατούμενο κ.λ.π.)
 • Δυσκολία στην απομνημόνευση
 • Δυσκολία στην απομνημόνευση αριθμών που χρησιμοποιούν καθημερινά, όπως για παράδειγμα αριθμοί τηλεφώνων
 • Δυσκολία στην κατανόηση δεξιά- αριστερά
 • Δυσκολία στον υπολογισμό χρημάτων, ρέστα

Ενδεικτικές στρατηγικές αντιμετώπισης :

 • Μεταφορά μαθηματικών εννοιών στην καθημερινή ζωή
 • Καταμερισμός ύλης
 • Ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης
 • Συνεχής επιβράβευση
 • Αρχίστε από τα πιο απλά παραδείγματα που μπορείτε
 • Χρησιμοποιήστε αντικείμενα για τις πράξεις (οπτικό υλικό)
 • Εξηγείστε και τα πιο απλά παραδείγματα, δεν είναι αυτονόητο πως το παιδί τα έχει κατανοήσει
 • Δίνουμε όσο χρόνο χρειαστεί για να απαντήσει ο μαθητής

Ας σημειωθεί πως οι φωνές και οι συνεχείς, επίπονες ασκήσεις δεν βοηθούν το παιδί, αντίθετα, προκαλούν μεγάλη κόπωση και συναισθηματική δυσαρέσκεια.

Ιδανικά, η αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών γίνεται εξατομικευμένα ,σύμφωνα με τις προσωπικές αδυναμίες  δηλαδή του κάθε μαθητή. Είναι χρήσιμο να εντοπίσουμε τις αδυναμίες αυτές και να σκιαγραφήσουμε το μαθηματικό προφίλ του μαθητή. Ένας ελκυστικός τρόπος για τα παιδιά είναι συνήθως η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το μαθηματικό εργαλείο Math pro test χορηγείται από εξειδικευμένους χορηγητές και εστιάζει ακριβώς στο μαθηματικό προφίλ . Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, εντοπίζονται τα αδύναμα σημεία και  σχεδιάζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η παρέμβαση. 

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΦΑΙΔΡΑ,

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Επιστροφή στα Άρθρα