Προβλήματα λόγου ομιλίας σε παιδιά τι πρέπει να προσέχουμε αλλα και οι επιπτώσεις

Προβλήματα Λόγου-Ομιλίας σε Παιδιά

  • Ορισμένα παιδιά στην πορεία ανάπτυξης τους εμφανίζουν δυσκολίες στην ομιλία και την άρθρωση του λόγου. Η πιο καθοριστική περίοδος για την εξέλιξη της ομιλίας και του λόγου ενός παιδιού είναι από 18 μηνών μέχρι 5 χρονών.
  • Εντούτοις είναι αποδεκτό ότι το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης. Ισχύει το ίδιο όπως και σε άλλους τομείς ανάπτυξης όπως η αδρή και λεπτή κινητικότητα και η κοινωνικοποίηση. Έτσι ένα παιδί μπορεί να περπατήσει σε ηλικία 10 μηνών και ένα άλλο σε ηλικία 18 μηνών, χωρίς αυτό αναγκαστικά να σημαίνει ότι το πρώτο είναι πιο ώριμο ή πιο έξυπνο. Το ίδιο συμβαίνει και με την ομιλία.
  • Υπάρχουν όμως ορισμένα χρονικά όρια που αν το παιδί τα περάσει, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του ειδικού. Αν η ομιλία και ο λόγος ενός παιδιού υστερούν σημαντικά για την ηλικία του, δεν υπάρχει λόγος αναβολής του ελέγχου με την δικαιολογία ότι «δεν πειράζει, είναι ακόμα μικρό και θα μιλήσει αργότερα», ή ότι « και ο πατέρας ή η μητέρα του άργησαν να μιλήσουν».
  • Η καλή και σωστή λεκτική επικοινωνία με τους άλλους είναι απαραίτητη για την ομαλή συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού.

Τι πρέπει να προσέξουμε στην ομιλία-λόγου του παιδιού.

  • Ηλικίας 18 μηνών λέει μόνο φωνήεντα και καθόλου σύμφωνα ή χρησιμοποιεί 2-3 λέξεις ακατάληπτες ή λέει 2-3 λέξεις αλλά δεν τις χρησιμοποιεί πάντα για να δηλώσει το ίδιο πράγμα, π.χ. λέει «μαμά», αλλά εννοεί και τον μπαμπά, τον παππού, τον αδελφό κ.λπ.
  • Ηλικίας 2 χρόνων έχει λεξιλόγιο που αποτελείται από λίγες και ακατάληπτες λέξεις και δεν είναι ικανό να κάνει μικρές προτάσεις με δύο λέξεις, σχηματίζοντας προτάσεις του τύπου «θέλω γάλα» ή «μαμά πάει», χωρίς να είναι απαραίτητο οι λέξεις να είναι ολόκληρες, αλλά θα πρέπει να σημαίνουν κάτι.
  • Ηλικίας 3 χρόνων η ομιλία του εξακολουθεί να είναι ακατάληπτη, το λεξιλόγιο του φτωχό σε ουσιαστικά με λίγα ή και καθόλου ρήματα. Δε χρησιμοποιεί άρθρα, επίθετα, επιρρήματα, προθέσεις, δε χρησιμοποιεί πληθυντικό και δε σχηματίζει απλές προτάσεις του τύπου: π.χ. «το μωρό πάει βόλτα».
  • Ηλικίας 4 χρόνων οι προτάσεις του είναι μικρές και όχι σωστά οργανωμένες, π.χ. λέει «όχι φάω» αντί να λέει «δε θέλω να φάω». Η ομιλία του δεν είναι πάντα κατανοητή π.χ. αφαιρεί συλλαβές από πολυσύλλαβες λέξεις, δε λέει απλά συμπλέγματα συμφώνων όπως «τρέχω» «κλαίω», «πλένω» κ.λπ.. Επίσης δε μπορεί να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα.
  • Ηλικίας 5 χρόνων έχει λεξιλόγιο πολύ περιορισμένο, με προτάσεις μικρές και φτωχές σε περιεχόμενο. Σ’ αυτή την ηλικία το παιδί πρέπει να χρησιμοποιεί προτάσεις με 10-11 λέξεις και να μπορεί άνετα να διηγηθεί ένα γεγονός, χωρίς να κάνει πολλά σφάλματα. Σ’ αυτή την ηλικία υπάρχει ανοχή μόνο για τους φθόγγους «σ», «δ», «θ» και «ρ» τους οποίους μπορεί ακόμα να μην προφέρει σωστά.

Οι επιπτώσεις των διαταραχών ομιλίας-λόγου

  • Τα προβλήματα λόγου-ομιλίας μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο την ικανότητα του παιδιού για λεκτική επικοινωνία αλλά και τη συμπεριφορά και κοινωνικοποιησή του, τη ψυχοσυναισθηματική του ισορροπία και την προσπάθειά του για μάθηση.

Όπως είναι πλέον γνωστό η ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού συντελείται ταυτόχρονα σε όλους τους επιμέρους αναπτυξιακούς τομείς (αδρή και λεπτή κίνηση, αντίληψη, κοινωνικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, συναίσθημα). Όλες οι περιοχές της ανάπτυξης είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους με αποτέλεσμα οποιαδήποτε καθυστέρηση ή διαταραχή της μιας να μπορεί να επηρεάσει και άλλους τομείς.

Επιστροφή στα Άρθρα